Cílem je od počátku pochopit potřeby a přání zákazníka a poskytnout mu odpovídající servis, rádi svým zákazníkům poskytujeme úplný rozsah služeb od prvotní studie po realizaci a předání dokončeného díla, pro jehož dosažení zpracováváme všechny příslušné projekční stupně:

 • studie proveditelnosti, odborná spolupráce na analýze investic
 • architektonická a urbanistická studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • projekt interiéru
 • inženýrská činnost
 • rozpočty a výkazy výměr
 • autorské dozory projektantů na stavbě;


Pro dosažení co možná nejvyšší úrovně služeb spolupracujeme s odborníky z dalších oblastí, vedle inženýrů a techniků z příbuzných oborů, především s technology, s osobami zajišťujícími inženýrskou činnost, s prováděcími (stavebními) společnostmi, odbornými ateliery zajišťujícími zákony a vyhláškami požadované posudky, průzkumy a rozbory; jsme proto schopni zajistit např.:

 • zaměření stavby a pozemků, zaměření polohopisu a výškopisu
 • geologický a hydrogeologický průzkum
 • měření radonu
 • posouzení dřevěných konstrukcí na přítomnost dřevokazného hmyzu a hub
 • vypracování stavebně technického posudku stávajících konstrukcí
 • stavebně historický průzkum
 • pasportisace cenných součástí stavby
 • a další, podle dohody a potřeby;


Mimo zmíněných činností, souvisejících s architektonickými návrhy a projektováním pozemních staveb, náš ateliér rovněž nabízí služby v oblasti grafického designu a webdesignu věříme, že kvalita, spolehlivost, seriózní a upřímné chování k zákazníkům je základem kvalitní a dlouhodobé spolupráce, přesvědčte se o tom a využijte naše služby, těšíme se na spolupráci.

Všechny projekty

Rekonstrukce interiéru Praha - Smíchov

Potřebuje váš byt už nutně změnu? Hledáte inspiraci? Nebo sháníte profesionála, který vaše představy přemění v realitu? Podívejte se na kompletní rekonstrukci interiéru bytu na pražském Smíchově. Všechny... Celý článek