Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.

Skupina PRE je se svými cca 680 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. V současné době zaměstnává 1 450 zaměstnanců; pro své zákazníky distribuovala v roce 2016 cca 6,2 TWh elektřiny na všech napěťových úrovních a dosáhla celkového konsolidovaného čistého zisku ve výši 2,75 mld. Kč. 

Spolehlivým a kvalitním poskytováním energie a energetických služeb chceme rozšiřovat počet našich spokojených zákazníků. Zároveň chceme dobrými ekonomickými výsledky těšit naše akcionáře a svým zaměstnancům vytvářet takové pracovní prostředí, aby považovali za čest být součástí Skupiny PRE.

Aktuální video o PRE a jejích dceřiných společnostech naleznete zde.

Dlouhá historie

Historie úzkého propojení PRE s Prahou sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy, jejichž úkolem bylo kromě dodávek elektřiny také osvětlení ulic a provoz tramvají. V průběhu let se z tohoto subjektu vyvinul moderní podnik zaměřený na zákazníky, který si je vědomý své společenské i ekologické odpovědnosti. Kromě plnění výše uvedených úkolů se PRE aktivně vypořádává také s výzvami liberalizovaného trhu a je zastáncem volné soutěže v energetice.

 

Všechny projekty