Jak zvolit správnou velikost jističe?

Jak zvolit správnou velikost jističe?
zdroj: Depositphotos

Hodnota hlavního jističe by neměla být příliš vysoká, aby nedocházelo k plýtvání energie, ale ani příliš nízká, aby nedocházelo k jeho přetížení. Výběr správné velikosti jističe se odvíjí od spotřebičů v domácnosti. Hraje roli nejen v efektivní distribuci elektřiny, ale také ve výši účtů za energie. Podle čeho zvolit správnou velikost?

Co je jistič a jakou má funkci?
Jistič je přístroj tzv. nadproudové ochrany, který, jak z definice vyplývá, slouží k ochraně elektrorozvodů a elektrospotřebičů před nadměrným proudem, například při zkratu nebo přetížení. Pokud jím protéká větší proud, než na jaký je dimenzován, přeruší elektrický obvod. Pokud spotřeba ve vaší domácnosti neočekávaně vzroste, dojde k „vypadnutí jističe“, k přerušení elektrického proudu.

Obsahuje také tzv. zapínací zámek, který zajišťuje, že po automatickém vypnutí nemůžete jistič znova zapnout (a „zkratovat domácnost“), pokud příčina jeho vypnutí stále přetrvává. 

Proč je důležitá správná velikost jističe?
Vhodně zvolená velikost jističe ovlivňuje několik faktorů. Stanovuje objem elektřiny, který distributor rezervuje pro spotřebu vaší domácnosti. Správná velikost jističe, společně s dalšími poplatky, také určuje cenu za odběr ze sítě.

Celkovou částku, kterou zaplatíte za elektřinu, totiž neovlivňuje pouze vaše úsporné chování a výsledné číslo na elektroměru, ale také povinné měsíční poplatky. V případě jističe se jedná o tzv. stálý měsíční plat za rezervovaný příkon. Předimenzovaný jistič se zbytečně prodraží, naopak poddimenzovaný jistič nemusí zvládnout provoz celé domácnosti.

Velikost a typ jističe
Velikost jističe, nebo spíše jeho proudová hodnota udává maximální možný příkon ve vaší domácnosti. Jde o jeden z nejdůležitějších parametrů, je udáván v ampérech (A). Proudová hodnota jističe stanovuje, kolik spotřebičů můžete zapojit do své elektrické sítě. Při malém odběru může být dostačující jistič 10A, typicky pro světelné okruhy, při vyšším odběru 16A, typicky pro zásuvkové okruhy.

Dále se jističe dělí na jednofázové a třífázové. Zjednodušeně lze rozdíl popsat tak, že 1fázový jistič je napojen na jednu fázi (jeden kabel) pro všechny spotřebiče a ten 3fázový sdružuje tři fáze (tři kabely), které jsou zapojeny nezávisle na sobě. Jednofázové jističe stačí na ochranu běžných spotřebičů, jako je pračka, žehlička, a třífázové jsou vhodné pro energeticky náročnější spotřebiče, jako elektrické topení nebo i elektrický sporák. Většina domácností má 3fázový jistič o velikosti 3 × 25A.

Nesprávně zvolený jistič 
S nesprávně zvoleným jističem (a například při dlouhém vedení elektrického obvodu) existuje možnost, že v případě zkratu jistič nezareaguje dostatečně rychle a nepřeruší obvod včas. To může vést ke zničení připojených spotřebičů, elektrických rozvodů nebo v krajní situaci dokonce k požáru.

Ampéry a fázemi to nekončí
Volbu přesného typu jističe vždy nechejte na odborníkovi, projektantovi nebo kvalifikovaném elektrikářovi. Dimenzování jističe totiž nekončí u ampérů a fází, ale do výběru vstupují i další parametry, například jmenovitá zkratová schopnost a vypínací charakteristika. Tento článek slouží jako úvod do problematiky a nenahrazuje konzultaci s odborníkem.

obrázek: Depositphotos.com

Zdroje:
https://www.elektrina.cz/jednofazove-trifazove-rozvody
https://www.youtube.com/watch?v=UiqzUELlCjI
https://www.dek.cz/akce/detail/502-jistice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_jisti%C4%8D

Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho s přáteli! A přidejte si nás na seznam.cz!