zpět

Na zámku v Buchlovicích jsou k vidění krásky z Karibiku

I tak bychom mohli nazvat fuchsie, jejichž původní domovinou je karibský ostrov Hispaniola. V moravských Buchlovicích se můžete jejich krásou těšit přes celé léto až do konce září.

Již od roku 1982 se v parku přináležejícím k zámku Buchlovice pravidelně každý rok pořádá výstava fuchsií. K vidění je sbírka těchto nádherných rostlin čítající více než tisíc čtyři sta exemplářů, v níž jsou zahrnuty staré i nové odrůdy prakticky z celého světa.

Cesta na Moravu

Fuchsie se na Moravu dostaly už v roce 1970, a to po dokončení srovnávacích pokusů se světovým sortimentem, které proběhly v Průhonicích, kam je poskytl k dalšímu udržování v rámci tehdejšího programu prezentace zámeckých zahrad Jižní Moravy pan Karel Hieke. Podstatnou zásluhu na jejich uchování a značném rozšíření má ovšem bývalý bělčický farář Jiří Mráz a také dlouholetý zámecký zahradník Pavel Vlášek a odborník Pavel Talich. Díky nim dnes buchlovická sbírka patří k nejvýznamnějším a nejproslulejším sbírkám fuchsií ve střední Evropě.

Tradice fuchsií

Snahy o rozšíření fuchsií se ovšem na Buchlově píšou už od konce 18. století, a to díky hraběti Lepoldovi Berchtoldovi, který v této době patřil mezi nejvýznamnější zahraniční členy londýnských vědeckých kruhů. Po roce 1850 se organizovaná snaha o šlechtění zahradnických kultur soustředila v Brně kolem Řehoře Mendla. Mezi jeho přátele a spolupracovníky patřil také Jan Nepomuk Tvrdý, jehož odrůdy fuchsií se proslavily v celé Evropě a jsou úspěšné dodnes. Například odrůda Perle stále patří k těm nejrozšířenějším.

Výstava fuchsií na buchlovickém zámku probíhá od 25. května do 29. září 2019. Otevřeno je denně kromě pondělí. Do zámeckého zahradnictví se dostanete pouze se vstupenkou do parku nebo zámku. Kromě prohlídky nepřeberného počtu zástupců této exotické krásky si budete moci některé z nich zakoupit a také získat cenné rady k jejich pěstování.

Připravila: redakce

Foto: Pixabay

 

 

 

Na zámku v Buchlovicích jsou k vidění krásky z Karibiku Na zámku v Buchlovicích jsou k vidění krásky z Karibiku Na zámku v Buchlovicích jsou k vidění krásky z Karibiku
Prohlédnout galerii (4)

Podobné projekty